Новини

май 31, 2022

Поемане на негативна енергия Поeманe на нeгативна eнeргия от другитe сe случва на всeки. Да сe ​​научитe да нe го правитe e цeнно духовно умeниe. Емпатията […]
май 30, 2022

Да се лекуваме с хомеопатия

Хомеопатията е метод на лечение, който се съобразява суникалността и индивидуалността на всеки човек. Целта е да се стимулират естествените оздравителни реакции натялото, чрез използване на […]
май 25, 2022

Уилям Блейк, „Прорицания на невинността“

В зрънцето пясък да съзреш света,а небесата – в чашката на цвете,В дланта да събереш безкрайността,а вечността – в един от часовете…
май 19, 2022

Родителите могат да вземат следните мерки срещу хепатита Има конкретни мерки, които родителите биха могли да вземат, за да предпазят децата си от заразяване с хепатита, засегнал […]