ПАНТОПРАЗОЛ Е МЕДИКАМЕНТЪТ НА ИЗБОР ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА АНТИКИСЕЛИННА ТЕРАПИЯ

Още за пробиотиците
август 8, 2022
Да се лекуваме с хомеопатия
септември 21, 2022
Show all

ПАНТОПРАЗОЛ Е МЕДИКАМЕНТЪТ НА ИЗБОР ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА АНТИКИСЕЛИННА ТЕРАПИЯ

Близо 390 участници се включиха във виртуална медицинска дискусия на тема „Поведение при киселинно-обусловените заболявания на стомашно-чревния тракт“.
Ето някои от най-важните изводи в професионалния диалог:➡️Ако гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ) не бъде диагностицирана навреме и лекувана адекватно, може да се стигне до метаплазия на стомашната лигавица върху плоския епител на хранопровода с последваща малигнизация;➡️Доказаната ГЕРБ е първата нозологична единица, при която пациентите трябва постоянно да приемат инхибитори на протонната помпа (ИПП) във висока доза;➡️За установяване на инфекция с h.pylori най-достоверни са (над 93-95%) фекалният и дихателният тест. При кръвния тест – достоверността e не повече от 60%;➡️Лечението на инфекция с h.pylori е задължително, независимо дали има, или не клинична изява. При това терапията трябва да се прилага не само за пряко засегнатия, но и за всички, които живеят в тесен контакт с него;➡️Пантопразол се различава от другите ИПП, защото минава по различен път през цитохром P450 в черния дроб. Затова е предпочитан пред другите медикаменти, особено при пациенти, които приемат и терапия за други заболявания;➡️Ролята на Н2 блокерите в лечението на хиперацидитета е допълваща. След овладяване на основните симптоми с помощта на подходящ ИПП, Н2 блокери могат да се приемат „на поискване“ или като вечерна доза, в случай че на фона на ИПП имаме киселинен пробив през нощта. Доказано е, че след 14-ия ден Н2 блокерите нямат ефект;➡️При хиперацидитет бисмутовите препарати са желателни само в комбинация за втора или трета схема на лечение на h.pylori. В противен случай не ги прилагайте за хиперацидитет – няма да свършат работа и не могат да се приемат дълго;➡️Обикновено хипертрофия на стомашната лигавица на фона на продължително лечение с ИПП възниква при пациенти, които са предприели самолечение или са лекувани неправилно. При доказана хипертрофия на лигавицата ИПП се спират;➡️За да се спре приложението на ИПП след дългогодишна употреба, е необходимо дозата постепенно да се разреди във времето в продължение общо на половин година.

Comments are closed.