Услуги

  • Прегледи
  • Изготвяне направления към специалисти
  • Манипулации
  • Изследвания
  • Физиотерапия
  • Домашни посещения
  • Електрокардиограми
  • Имунизации
  • Леки хирургически интервенции

Д-р Владимир Сугарев не работи с НЗОК.

coracao_2