Tерапия за понижаване на артериалното налягане

Задържане на Вода и Течности
ноември 9, 2021
Настинка
ноември 18, 2021
Show all

Tерапия за понижаване на артериалното налягане

По една четвърт от дозата на четири медикамента като начална терапия за понижаване на артериалното налягане

Bruce Soloway, MD, преглед на Chow CK et al. Lancet септември 2021

Комбиниран медикамент, включващ ниски дози, е по-ефективен от пълната доза ирбесартан, даден като монотерапия за първоначално лечение.

Лечението на повечето пациенти с хипертония започва с монотерапия и много остават на монотерапия, дори когато контролът на артериалното налягане (АН) е неадекватен поради фактори като терапевтична инерция и опасенията относно неблагоприятните ефекти и разходите. Проучванията на отделни антихипертензивни медикаменти показват, че при ниски дози ползите надвишават нежеланите ефекти.

Австралийски изследователи рандомизирали почти 600 възрастни с хипертония (нелекувани, или такива на монотерапия) към ежедневен прием „квадрипил“, който съдържа една по една четвърт от стандартната доза на четири антихипертензивни средства (т.е., 37.5 mg ирбесартан, 1.25 mg амлодипин, 0.625 mg индапамид и 2.5 mg бизопролол) или към монотерапия със 150 mg ирбесартан дневно. При недобър контрол на АН клиницистите били свободни да подсилят лечението (увеличаване на доза, бел. ред.), като първоначално добавят 5 mg амлодипин.

След 12 седмици, лечението бива подсилено чрез покачване на дозата при 40% от пациентите на монотерапия и при 15% от пациентите, приемали квадрипил. В групата на quadpill средното систолично артериално налягане било със 7 mmHg по-ниско и значително по-голям брой от пациентите на quadpill са с АН <140/90 mmHg (76% срещу 58%). В подгрупа от 400 пациенти, проследени в продължение на 12 месеца, продължило да се наблюдава повишаване на дозите, което било по-често в групата на монотерапия (44% срещу 26%), докато в групата на квадрипил средното систолично АН продължило да бъде с 8 mmHg по-ниско и нивата на контрол на АН останали по-добри. Нежеланите събития били сходни и в двете групи.

Коментар

Започване на антихипертензивно лечение с ниско-дозови комбинирани тип квадрипил медикаменти, може да е по-просто и по-ефективно от титрирането на дози от множество медикаменти. Подобряването на сърдечносъдовите резултати изглеждат вероятно, но все още не е демонстрирано. В момента, в САЩ се предлагат множество евтини комбинации от два медикамента в една таблета и няколко сравнително скъпи, представляващи тройна комбинация в една таблета медикаменти.


Comments are closed.