Туберкулозата е заболяване, старо колкото човечеството. Тя е единствената бактериална инфекция с хроничен ход. В началото на XX век туберкулозата е била на първо място по причина за смъртност в цяла Европа. След въвеждане на антибиотичните схеми и задължителната БЦЖ ваксинация, болестта рязко намалява особено при децата. За съжаление мрежата на противотуберкулозните диспансери в страната беше разрушена. Все по-малко детски пневмофтизиатри работят в мрежата и затова повечето деца идват в кабинета вече с усложнения.

COVID пандемиятата доведе до забавяне в откриването и лечението на туберкулозно болните.

Да не забравяме, че туберкулозата е инфекциозно заболяване, което се предава по въздушно-капков път, така че с нас, или без нас, нейното разпространение ще продължи. Очаквам бум в детската възраст в следващите 5 години.

Отпадането на реваксинацията с БЦЖ ваксина на 11-годишна възраст би ли дало отражение върху риска от заразяване и по-тежко протичане на болестта?

Отпадането на БЦЖ ваксинацията не е толкова фатално, колкото правенето на туберкулинов тест на Манту преди това, което е единствения скрининг за ранно откриване на инфектирани и активно болни деца.

Туберкулозата е единственато заболяване, при което може да бъдеш инфектиран, без да си болен. Но точно тези инфектирани деца, оставени без контрол, могат да развият активно заболяване в следващите две години.

Каква е клиничната картина на ТБ инфекция при децата и как най-лесно поставяте диагноза?

Диагнозата в ранните форми на туберкулозата и при извънбелодробната туберкулоза са трудни, защото децата изглеждат здрави. Единствено туберкулиновата проба и имунологичните IGRA тестове ни насочват към активност на процеса.

Има ли алгоритъм за диагностика на ТБ инфекцията?

Да. има такъв алгоритъм. На всяко дете със съмнение за туберкулозно заболяване

се прави туберкулинова проба на Манту, ПКК и рентгенография на бял дроб и по възможност IGRA тест, който за съжаление не се реимбурсира от здравната каса.

Пробата на Манту и IGRA тестовете могат ли да разграничат латентна от активна инфекция с ТБ?

Имунулогичните тестове не могат да разграничат латентна от активна туберкулозна инфекция, но те са незаменими помощници при извънбелодробните форми на туберкулоза и за проследяване на терапевтичния процес. Разбира се, колкото по-висок е резултатът на IGRA теста, толкова по-голяма е вероятността детето да е активно болно, а не само инфектирано.

Бихте ли посочили съвременния подход за лечение на ТБ при деца и времетраенето му?

Последния гайдлайн препоръчва при неусложнени и леки форми на туберкулоза лечението при деца да е четири месеца. Аз лично считам, че много кратките срокове биха довели до рецидив или резистентност към прилаганите туберкулостатици. Шест месеца е реален и достатъчен срок за лечение на неусложнени форми на туберкулоза в детска възраст.

Препоръчвате ли профилактика на ТБ в детска възраст (закаляване, имуномодулация, хранителен режим, контрол на средата, др.)

Профилактиката на туберкулозата се извършва само при инфектирани деца. Що се отнася до предпазване от инфектиране, детето е необходимо да не общува с кашлящи хора, да се храни разнообразно с достатъчно плодове и зеленчуци и разбира се протеини, които водят да стабилизиране на имунитета. Необходимо е ежедневно излизане на чист въздух, разходки и спорт, което води до закаляване и по-трудно разболяване.

Помогнете си с хомеопатия и Шуслерови соли!

Използват се и за лечение, и за профилактика/предпазване.

Запишете час в Кабинета в София.Ул.“Здраве“ 4

Медицински център „Майчин дом“ Телефон за контакти: 0889 28 12 33

Д-р Владимир Сугарев

март 27, 2023

Tуберкулоза при деца – интервю на д-р Владимир Сугарев за радио „Фактор“

Туберкулозата е заболяване, старо колкото човечеството. Тя е единствената бактериална инфекция с хроничен ход. В началото на XX век туберкулозата е била на първо място по […]